Masovni odlazak mladih iz BiH: potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti?

Masovni odlazak mladih iz BiH: potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti?

Analiza „Masovni odlazak mladih iz BiH: potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti?“ je nastala saradnjom Centra za izborne studije (CIS) i  Heinrich Bӧll Fondacije u cilju aktualiziranja i definiranja problema masovnog odlaska mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, pokušavajući otkriti stvarne razloge i uzroke odlaska mladih ljudi u potrazi za boljim i sigurnijim životom.

Studija: Masovni odlazak mladih iz BiH: potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti?Creator: Sanja Vrzić. Creative Commons License LogoOva slika je pod Creative Commons License licencom

Za izradu studije korišteno je nekoliko metoda, među kojima i anonimna anketa na uzorku od 140 ispitanika/ca koji su napustili BiH ili tek planiraju svoj odlazak. Kako bi otkrili stvarne razloge odlaska mladih ljudi iz BiH, održane su i fokus grupe sa 10 dobrovoljnih ispitanika/ca iz iste kategorije. U sklopu ovog istraživanja obrađena su i pitanja da li su ovi mladi ljudi na bilo koji način, bilo kroz politički angažman, volonterizam ili učešće u izbornom procesu, pokušali poboljšati situaciju u BiH prije odlaska iz nje. Osim praktičnih primjera koji nude vlastita životna iskustva i priče ispitanika/ca, korištena je i stručna literatura kojom je predstavljen teorijski okvir ovog problema.