Energetske zadruge u BiH

Product details
Date of Publication
2016
Publisher
REIC, hbs
Number of Pages
82
Licence
All rights reserved.
Language of publication
Bosanski
Table of contents

1. Zadruge u Bosni i Hercegovini
1.1. Historijski razvoj zadruga u BiH
1.2. Općenito o zadrugama
1.3. Energetske zadruge
1.3.1. Energetske zadruge u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja
1.4. Osnivanje zadruge u BiH
1.4.1. Organi zadruge
1.4.2. Imovina zadruge
1.4.3. Raspodjela dobiti i pokrivanje gubitaka
1.4.4. Zadružna revizija
1.4.5. Prestanak zadruge
1.4.6. Zadružni savezi
1.4.7. Postupak osnivanja zadruge
1.4.8. Mapa puta osnivanja energetske zadruge
1.4.9. Šematski prikaz osnivanja energetske zadruge

2. Potencijali za energetske zadruge u Bosni i Hercegovini
2.1. Potencijali obnovljivih izvora energije u BiH
2.1.1. Hidropotencijal
2.1.2. Biomasa
2.1.3. Biogas
2.1.4. Geotermalna energija
2.1.5. Solarna energija
2.1.6. Energija vjetra

3. Poslovni modeli energetskih zadruga
3.1. Dimenzije poslovnih modela
3.1.1. Dinamika stvaranja
3.1.2. Vizija, misija i ciljevi
3.1.3. Upravljanje i organizaciona struktura
3.1.4. Aktivnosti energetske zadruge
3.1.5. Finansijski miks
3.1.6. Partnerstvo
3.2. Kombinacija dimenzija poslovnih modela
3.2.1. Poslovni model 1: Lokalna grupa građana
3.2.2. Poslovni model 2: Regionalna/Državna energetska zadruga
3.2.3. Poslovni model 2: Potpuno integrisana energetska zadruga
3.2.4. Poslovni model 4: Mreža energetskih zadruga
3.2.5. Poslovni model 5: Model upravljanja sa više
zainteresiranih strana
3.2.6. Poslovni model 6: Ne-energijski fokusirana organizacija
3.3. Ostali faktori koji utiču na poslovni model
energetske zadruge

4. Virtuelni primjeri osnivanja energetskih zadruga
4.1. Virtuelni primjer osnivanja energetske zadruge
za proizvodnju drvne sječke
4.1.1. Cilj osnivanja energetske zadruge „terminal drvne sječke“
(TDS)
4.1.2. Izvori biomase
4.1.3. Osnivači/članovi zadruge
4.1.4. Resursi zadruge TDS
4.1.5. Proizvodnja drvne sječke
4.1.6. Koristi za članove zadruge
4.2. Virtuelni primjer osnivanja energetske zadruge
za proizvodnju električne i toplotne energije iz biogasa
4.2.1. Cilj osnivanja energetske zadruge za proizvodnju biogasa
(ZPB)
4.2.2. Osnivači/članovi zadruge
4.2.3. Potrebne pretpostavke za osnivanje zadruge
4.2.4. Proizvodnja biogasa
4.2.5. Koristi za članove zadruge
4.2.6. Opis postrojenja
4.3. Virtuelni primjer osnivanja energetske zadruge
za postavljanje fotonaponskih panela na krovove
objekata u nekoj lokalnoj zajednici
4.3.1. Cilj osnivanja energetske zadruge
4.3.2. Osnivači/članovi zadruge
4.3.3. Potrebne pretpostavke za osnivanje zadruge
4.3.4. Proizvodnja električne energije
4.3.5. Koristi za članove zadruge
4.3.6. Opis postrojenja

5. Primjeri energetskih zadruge u EU i regionu
5.1. De Windvogel (Holandija)
5.2. ElektrizitatsWerke Schonau – EWS (Njemačka)
5.3. Hashøj zadruga za bioplin i Hashøj Kraftvarmeforsyning
zadruga za daljinsko grijanje (Danska)
5.4. Middelgrundens Vindmøllelaug (Danska)
5.5. Som Energia (Španija)
5.6. Sifnos Cooperative Association (FTA)
5.7. Südtiroler Energieverband (SEV)
5.8. Zelena energetska zadruga (Hrvatska)
5.9. Energetska zadruga “Otok Krk’’ (Hrvatska)

6. Zaključak

7. Prilozi
Prilog1: Nacrt ugovora o prodaji drvne sječke
s energetskom vrijednošću