Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2013. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini

Medienberichte über LGBT Themen

Analiza Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2013. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini, čiji je osnovni cilj predstavljanje medijske slike u 2013. godini kada su LGBT teme u pitanju, još jedna je u nizu publikacija u okviru projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, koji finansira Evropska unija, a realizuju ga Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE.