Zaštita i održivi razvoj Boračkog jezera

Zaštita i održivi razvoj Boračkog jezera

Zaštita i održivi razvoj Boračkog jezera
13 decembar 2013 Autor/ica teksta Amir Variščić
Udruženje za zaštitu okoline “Zeleni – Neretva“ Konjic
pdf
Mjesto objavljivanja: Konjic
Datum objavljivanja: 2011
Broj stranica: 35

Sardžaj:

1. UVOD
2. JEZERA
2.1. Limnologija
2.2. Jezera u svijetu
2.3. Jezera u Bosni i Hercegovini
3. BORAČKO JEZERO
3.1. Fizičko-geografske karakteristike jezera
3.1.1. Metrologija i istraživanje
3.1.2. Porijeklo jezera
3.2. Ekologija Boračkog jezera
3.2.1. Fizičko-geografske karakteristike (izvod iz Ekološke studije)
3.2.2. Fizičko-hemijske karakteristike jezera
3.2.3. Makrofitska vegetacija jezera
3.2.4. Akvatične biocenoze jezera (životne zajednice vode jezera)
3.2.4.1. Fitoplankton i fitobentos
3.2.4.2. Zooplankton i zoobentos
3.2.4.3.  Ihtiofauna Boračkog jezera
4. ODRŽIVI RAZVOJ BORAČKOG JEZERA
4.1. Razvoj turističke valorizacije – istorijski pregled
4.1.1. Istorijske karakteristike Boračkog jezera
4.1.2. Početak turističke valorizacije Boračkog jezera
4.2. Razvojne aktivnosti u periodu od 1996. g. do 2010. g.
4.3. Novi projekti i planovi u razvoju turističke ponude
4.4. Ekološko-urbanističke neuralgične tačke Boračkog jezera
4.4.1. Osvrt na glavne ekološko-urbanističke probleme na Boračkom jezeru
4.4.2. Sugestije i prijedlozi za rješavanje osnovnih problema Boračkog jezera

0 komentari

Dodaj novi komentar

Dodaj novi komentar