Rijeka bez poratka III dopunjeno izdanje

Rijeka bez poratka III dopunjeno izdanje

Rijeka bez povratka
13 decembar 2013 Autor/ica teksta Miralem Variščić
Udruženje za zaštitu okoline “Zeleni – Neretva“ Konjic
pdf
Mjesto objavljivanja: Konjic
Datum objavljivanja: 2011
Broj stranica: 170

Sardžaj:

Recenzije 5

Recenzija 1 - Drugo lice istine   7
Recenzija 2 - Ozbiljna prijetnja tekućim vodenim ekosistemima   11
Predgovor trećem izdanju   13
Predgovor drugom izdanju   17

Predgovor   19

Uvod   21
Kratka historija rijeka   23
1. Brane u svijetu   25

2. Brane u svjetlu izvještaja WCD-a   37
3. Brane i sigurnost   45

4. Utjecaji brana   53

5. Brane u BiH   63

6. Brane na Neretvi   95
7. Brana i akumulacija HE Jablanica – Pedeset godina poslije   105

8. Sve velike brane na Neretvi   111

9. Projekat “GORNJA NERETVA“    113

10. Aktuelni hidroehergetski projekti na Gornjem toku Neretve   123

11. Analiza utjecaja u funkciji donošenja odluka o projektu brana   147

12. Razvoj otpora izgradnji velikih brana (Pokret protiv velikih brana)   149
ZAVRŠNA RIJEČ  155
DODACI  157
Dodatak 1 - Deklaracija iz San Franciska   159
Dodatak 2 - Manibeli deklaracija   161

Dodatak 3 - Deklaracija iz Curitibe   165

LITERATURA 169

0 komentari

Dodaj novi komentar

Dodaj novi komentar