„Zaštita prirode – međunarodni standardi i stanje u Bosni i Hercegovini“ - drugo dopunjeno izdanje

„Zaštita prirode – međunarodni standardi i stanje u Bosni i Hercegovini“ - drugo dopunjeno izdanje

Zaštita prirode, ii izdanje
13 decembar 2013 Autor/ica teksta Amir Variščić
Udruženje za zaštitu okoline “Zeleni – Neretva“ Konjic
pdf
Mjesto objavljivanja: Konjic
Datum objavljivanja: 2012
Broj stranica: 90

Sardžaj:

Predgovor  7
1. MEĐUNARODNI STANDARDI U ZAŠTITI PRIRODE 9
1.1. Uvod 9
1.2. Globalno prirodno naslijeđe 10
1.3. Ugroženost prirodnog naslijeđa 10
1.4. Svrha i cilj zaštite prirode 14
1.5. Međunarodna iskustva u zaštiti prirodnih područja 17
2. ZAŠTITA PRIRODE U BOSNI I HERCEGOVINI 23
2.1. Prirodne vrijednosti BiH 23
2.2. Institucionalni okvir zaštite okoline u BiH 26
2.3. Zakonska legislativa iz oblasti zaštite prirode 29
2.4. Zaštićeni objekti prirode u BiH 35
2.5. Pregled trenutno zaštićenih područja u BiH 42
2.6. Planirana zaštićena područja u skladu sa prostornim planovima u BiH   51
2.7. Uloga civilnog društva u zaštiti prirode 53
3. PRILOG - BUDUĆI NACIONALNI PARK „PRENJ-ČVRSNICA-ČABULJA“ 57
3.1. Istorijat inicijative za uspostavljanjem NP „Prenj-Čvrsnica-Čabulja“ 57
3.2. Opis područja „Prenj-Čvrsnica-Čabulja“ 58
3.3. Karakteristike područja - stručni separati 59
3.4. Karakteristike planine Prenj 74
Rječnik 86
Literatura   89

0 komentari

Dodaj novi komentar

Dodaj novi komentar