Za nultu toleranciju prema nasilju nad ženama

Fondacija Heinrich Böll
Place of publication
Sarajevo, BiH
Date of Publication
2006
Number of Pages
40
Licence
All rights reserved.
Table of contents
2 Uvod
3 Za nultu toleranciju prema nasilju nad ženama
7 Nasilje u porodici ne smije biti privatan problem, nego problem
cijelog društva
Zakon koji zbunjuje i stvara pravnu nesigurnost kod građana i građanki
12 Multidiciplinarni pristup suzbijanju nasilja u porodici i drugih oblika
nasilja nad ženama i djecom
15 Nasilje u porodici u Unsko-sanskom kantonu sa aspekta policijskog
djelovanja
18 Oraganizacija žena LARA u radu na asistenciji žrtvama nasilja u porodici
20 Statistike
22 Zaključci sa Foruma u Trebinju, Bihaću i Bijeljini
25 Preporuke CEDAW-Komiteta
26 Nasilje svuda oko nas: Iz štampe
27 Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji BiH
33 Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u RS
40 Kontakti