Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Obrazovanje

Fondacija Heinrich Böll
Date of Publication
Avgust 2013
Number of Pages
60
Licence
All rights reserved.
Table of contents
Zlatiborka Popov-Momčinović
PREDGOVOR
Ivana Dračo / Mladen Lakić
SAŽETAK
Mladen Lakić
1. UVOD
1.1. Kontekst
1.2. Cilj istraživanja
Mladen Lakić
2. METODOLOŠKI I ANALITIČKI OKVIR
2.1. Uzorak istraživanja
2.2. Instrumentarij
2.3. Postupak
2.4. Etički aspekti
3. REZULTATI
Ivana Dračo
3.1. Nevidljivost i značaj coming out-a
Mladen Lakić
3.2. Tabuizirana seksualnost
Ivana Dračo
3.3. Nasilje i diskriminacija nad LGBT osobama
Ivana Dračo
4. ZAKLJUČAK
Ivana Dračo
5. PREPORUKE
Zlatiborka Popov-Momčinović
6. OGRANIČENJA STUDIJE
7. IZVORI
APPENDIX: RJEČNIK LGBT POJMOVA
O AUTORU_ICAMA