Serija naše publikacije na engleskom jeziku

Perspectives publication series

100 godina Heinricha Bölla

Teme

Demokratija

Fondacija Heinrich Böll od 1999. godine radi i djeluje u Bosni i Hercegovini. Kao njemačka politička fondacija koja je po svojoj orijentaciji bliska stranci Savez 90/Zeleni zalažemo se za demokratizaciju, očuvanje mira i nenasilnu komunikaciju.

S obzirom da etničku i kulturnu raznolikost smatramo sastavnim dijelom jedne demokratske kulture, posebno nam je stalo do integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i u tom smislu zalažemo se za jačanje vladavine prava i demokratsku participaciju građanki i građana u društveno-političkoj zajednici.

Jačanje civilnog društva, ravnopravno učešće žena u društvenom i političkom životu, suočavanje s bliskom prošlošću i podrška demokratskom političkom dijalogu su neki od naših najvažnijih programskih ciljeva.

Ljubo Bešlić_Mostar

Ljubo Bešlić: Potenciranje iz Sarajeva kako je Mostar podijeljen grad otvara se priča da se grad podijeli

Irma Barajlija

Irma Baralija: Politički dogovor HDZ-a i SDA o održavanju izbora u Mostaru „pakleni plan“ u dvije faze

Prof. Dr. Suad Arnautović

Suad Arnautović: Izborni sistem u BiH je diskriminatoran i proizilazi iz etno-teritorijalnog političkog predstavljanja

sve na temu demokratije

Ekologija

Za nas su ekologija, održivi razvoj, demokratija i ljudska prava neraskidivo povezani. Prije dvadesetak godina su zaštita okoliša, energija, održivi razvoj i klimatske promjene bile predmetom bavljenja ponekog naučnika i aktivista zelenih ili ekoloških pokreta. Danas su upravo te teme izašle iz okvira kojima se bave samo „zeleni demonstranti“ u razvijenim zemljama i postale su nažalost gotovo najveći problem na nacionalnim i svjetskim agendama, postale su duboko političke i ekonomske teme.

Razlog tomu je svakako neadekvatno tretiranje i reduciranje ovih problema na samo stručnu ili samo naučnu razinu, daleko od javnosti i politike. A energija, klimatske promjene i zaštita okoliša nisu samo pitanje struke ili ličnog odnosa prema prirodi, nego su pitanje svijesti i odgovornosti kako pojedinca tako i zajednice. Upravo zbog ovih činjenica nastojimo u Bosni i Hercegovini javno tematizirati problematiku koja nastaje zbog neadekvatnog odnosa prema okolišu, posljedicama klimatskih promjena i energetskim resursima.

Sve na temu ekologije

Studentski paviljon

Nove publikacije

Srebrenica Genocide

IZVJEŠTAJ O NEGIRANJU GENOCIDA U SREBRENICI 2020

Rijetko je kada i gdje, genocid bio normaliziran kao genocid nad Bošnjacima. To je proces koji je počeo istovremeno sa samim genocidom - ne samo rasprostranjenom kampanjom zataškavanja od strane njegovih počinilaca, već i retoričkim napadom i minimalizacijom koji je preuzela međunarodna zajednica.

Ženski pokret u BiH - 8. mart

Ženski pokret u Bosni i Hercegovini

disertacija

Rukopis „Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: artikulacija jedne kontrakulture“ bavi se fenomenom ženskog pokreta kao izuzetno značajnim akterom civilnog društva. Kako autorica objašnjava u uvodnom poglavlju, društveni pokreti izrazito su važna pokretačka snaga svakog civilnog društva, pa i društva općenito, a ženski pokret (i generalno, pozicija žene u društvenim pokretima, civilnom društvu i društvenom i političkom diskursu) neizostavan je pri razmatranju
društvenog razvoja u svim njegovim dimenzijama.

Otvoreno pismo

Otvoreno pismo

Otvoreno pismo potpisanih organizacija civilnog društva i pojedinaca iz Bosne i Hercegovine, kojim se upućuje apel Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) da ukaže nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini na neophodnost hitnih akcija u cilju očuvanja zdravlja građana tokom epizoda smrtonosnih nivoa zagađenja zraka

Projekti i dosjei

Video

Video

Dosije

25 godina Haškog tribunala - pravda i nepravda na Balkanu