All Content

Ekologija – All contributions

81 - 85 of 85

Radionica “Jačanje kapaciteta Grupe Energija za učešće u izradi energetskih strategija u BiH”

U okviru projekta “Učešće javnosti u izradi energetskih strategija u BiH“ organizirana je radionica za nevladine organizacije koje učestvuju u radu Grupe Energija i potiču javnost na interes i angažman u procesu donošenja energetske strategije u BiH. Radionica “Jačanje kapaciteta Grupe Energija za učešće u izradi energetskih strategija u BiH” održana je 28. i 29. mart 2009. godine u hotelu “Park” u Vogošći I okupila je oko 20 učesnika iz Bosne i Hercegovine. Radionicu je realizirao Centar za životnu sredinu Banja Luka u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll. U okviru radionice doneseni su zaključci i preporuke za djelovanje koji će biti predstavljeni na “Regionalnom energetskom forum” u Sarajevu 30. i 31. marta.

Pages