All Content

Demokratija – All contributions

1 - 20 of 267

Historiografija, nacionalizam i politička manipulacija

Analiza

Historiografija u Bosni i Hercegovini dugo je već pocijepana po nacionalnim šavovima, koji vremenom postaju ne granice nacionalnih historiografija nego granice historiografije i parahistoriografije. Ta podjela na historiografiju i parahistoriografiju sve više dobiva na značaju kako pojedini centri u kojima se poučava historija ostaju više privrženi ideološkim konstrukcijama nego kritičkom preispitivanju prošlosti.

Autor/ka Husnija Kamberović

Negiranje genocida i slavljenje ratnih zločinaca može se zaustaviti samo usvajanjem zakona koji će to kažnjavati

Analiza

Bezbroj je primjera da je negiranje genocida i slavljenje i afirmacija zločinaca osnova za narušavanje sigurnosti i širenje velikosrpskih i velikohrvatskih projekata u Bosni i Hercegovini, a posljednje aktivnosti kojima vlasti iz entiteta Republika Srpska naoružavaju rezervne jedinice policije, uz najavu da će biti popunjene i iz redova ruskih dobrovoljaca (koji će za to dobijati i državljanstva i dokumenta Republike Srpske) više je no alarmantan dokaz da se na Balkanu ponovo počinje zveckati oružjem, uz sve glasnije prijetnje ratom.

Autor/ka Dženana Karup-Druško

Plan B - Bolji izbor: Smirna Kulenović Između aktivizma i umjetnosti

Sa 24 godine, Smirna Kulenović je već konceptualna umjetnica, kustosica, istoričarka umjetnosti i aktivistica. Diplomirala je na Akademiji primjenjenih umjetnosti kao i na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Katedra za historiju umjetnosti. Osim toga godinama radi i kao kustosica u sarajevskoj galeriji savremene umjetnosti „Brodac“. U umjetničkim krugovima je najpoznatija po svom radu Bosnian Girl 2, kojim je i domaćoj i svjetskoj javnosti uputila snažan protest protiv dugogodišnje viktimizacije bosanskohercegovačke žene. Na početku razgovora molim mladu umjetnicu za objašnjenje njene izjave da je „frustracija za nju početna tačka stvaranja“.

Autor/ka Eldina Jašarević

5 zahtjeva za vlasti Republike Srpske

Apel

U svjetlu događanja u Republici Srpskoj u posljednjih nekoliko mjeseci, koji se ogledaju u zabrani javnih okupljanja, stvaranju atmosfere straha i najavama donošenja novih ili izmjena postojećih zakona kojima se uređuju neka od osnovnih ljudskih prava, jedan broj organizacija civilnog društva  se udružio i predočio pet zahtjeva za vlasti i institucije RS.

Autor/ka Dragana Dardić

Opasna igra sa granicama

Analiza

Da bi se do kraja razumjela aktuelna, a zapaljiva situacija sa najnovijom fazom u odnosima između Srbije, Kosova i uloge međunarodne zajednice u svemu tome – prije svega SAD i EU – ali i posljedica na stanje u regionu i naročito na pitanje granica, treba imati uvid i u dosadašnji razvoj tog cijelog "slučaja". 

Autor/ka Zlatko Dizdarević

Bosanskohercegovački poticaji ekspanziji ideologije fašizma

Analiza

Fašizam je, ako se već hoće, bio pretpostavka i Golgoti koju je najveći dio bivše zajedničke države tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća bio prisiljen proživljavati. Prisjetimo se, uostalom, takozvane antibirokratske revolucije iz druge polovice osamdesetih godina, pod čijim kišobranom su eliminirani svi koji se nisu slagali s politikom tadašnjega srpskog vožda – na prostoru Srbije i Crne Gore posebice.

Autor/ka Prof. dr. Slavo Kukić

Kratki prilog početku rasprave o odgovornosti EU za stanje na Balkanu

Komentar

Jedna od bosanskohercegovačkih paradoksa jeste činjenica da političke partije koje su ovu zemlju uvele u rat uopće još uvijek i postoje. I ne samo da postoje već su dio vlasti koju međunarodna zajednica smatra partnerskom. E, sad, otkuda nekomu ideja da onaj tko je uvukao neku zemlju u rat može biti garant mira i stabilnosti pitanje je na koje ne mogu dati tako jednostavan odgovor osim ako defetistički ne zaključim da je osnovno obilježje bilo kakve i bilo čije politke već pomenuto licemjerje.

Autor/ka Marko Tomaš

O historijski ukorijenjenim granicama i mogućim „korekcijama“ na Balkanu

Analiza

Granicama se uvijek određivao teritorij unutar kojega se želi uspostaviti čvrsta kontrola. Granice su se i u Evropi uglavnom iscrtavale nakon velikih i krvavih ratova, a na Balkanu je iscrtavanje granica nacionalnih država uvijek bilo praćeno nasiljem i etničkim čišćenjem.

Autor/ka Husnija Kamberović

Bosna i Hercegovina u raljama etno-politika

Bosna i Hercegovina (BiH) u post-konfliktnim godinama, sada već desetljećima, pokazuje da je nefunkcionalna državna zajednica koju čini konglomerat dijametralno suprotnih i nadasve nespojivih državno-pravnih koncepata – kako po pitanju njenog unutrašnjeg uređenja tako i po pitanju njene političke budućnosti.

Autor/ka Zarije Seizovic

Historiografija i nacionalizam: na margini povijesti

Zbornik radova Na margini povijesti rezultat je rada na projektu „Historiografija i nacionalizam: na margini povijesti“, realiziranom u programskim sadržajima Udruženja za modernu historiju (UMHIS) tokom 2018. godine, a koji je podržan od Fondacije Heinrich Bӧll, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Albanija, Ured u Sarajevu. Kao ideja nastao je u intenzivnim razgovorima kolegica i kolega historičara mlađe generacije, međusobno povezanih kolegijalnom saradnjom, susretljivošću i željom da postojeći programi saradnje i kontakti budu međusobno povezani novom projektnom linijom čiji je osnovni cilj bilo regionalno umrežavanje historičara i rad na istim i/ili srodnim temama. Publikaciju u PDF možete preuzeti ovdje

Bosna i Hercegovina poslije izbora: Vlast građanima!

Bosna i Hercegovina je u čvrstim rukama korumpiranih nacionalističkih snaga koje ciljano blokiraju reformske procese zemlje, kako bi zadržali moć. Ipak, posljednji izbori su pokazali: mnogo je bh građana koji žele više građanskih prava.

Autor/ka Marion Kraske

Što je ostalo od javnih intelektualaca?

Autorski tekst
Na dan 21. decembra 2018. godine navršava se stotinu i jedna godina od rođenja Heinricha Bölla, pisca, intelektualca, nobelovca i buntovnika. Heinrich Böll nam je ostavio bezbroj primjera intelektualne i ljudske pobune protiv svakog vida nasilja, pritiska, uništenja - ne samo kroz svoje pisanje nego i kroz svoj život. Da li je danas takva pobuna moguća? O tome piše Dragan Markovina, historičar i publicista, u svom autorskom tekstu koji objavljujemo.
U povodu sjećanja na život i djelo Heinricha Bölla pozivamo vas da posjetite izložbu "Heinrich Böll: Život i djelo" koja je postavljena u Centru za kulturu Mostar (Rade Bitange 13) u period od 12. do 19.12.2018. godine.
Autor/ka Dragan Markovina

Pogled na antifašizam danas, 75 godina poslije ZAVNOBiH-a

Analiza

Danas, sedamdesetipet godina poslije prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, što je brojka približno jednaka prosječnoj životnoj dobi u Bosni i Hercegovini, pitanje antifašizma ne bi trebalo biti promatrano samo i isključivo u kontekstu diskusija o Drugom svjetskom ratu i sl, kako se to uglavnom radi u prigodničarskim obraćanjima i diskusijama u javnosti. Važno je to naglasiti prije svega zbog obima promjena koje su se na širem planu, globalnom, desile u navedenom vremenskom periodu.

Autor/ka Amir Duranović

Politika Hrvatske u BiH

Autorski tekst

U Sarajevu je Josipović govorio u Parlamentu BiH, izrazio poštivanje suverenosti i jedinstvenosti BiH, priznao pogreške hrvatske politike u ratno i poratno vrijeme te istakao kako je BiH najvažniji susjed Hrvatskoj. Govor je na hrvatskoj političkoj sceni izazvao prilično bure. Tadašnja HDZ-ova Vlada Jadranke Kosor je blago izrazila nezadovoljstvo. Desnica je sazivala razne skupove kako bi se osudio Josipovićev istup u Sarajevu. Bilo je i glasova kako treba pokrenuti postupak opoziva predsjednika, ali tada HDZ u Hrvatskom saboru (parlamentu) za to nije imao snage.

Autor/ka Ivo Goldstein

Suzbijanje diskriminacije: uloga pravosuđa

Dosadašnja skromna praksa u primjeni Zakona o zabrani diskriminacije, te drugih zakona i normi koji se odnose na nelegitimnu diskriminaciju, kao i iskustva iz prakse u regiji ukazuje na potrebu za izradom analiza, tumačenja i komentara o primjeni adekvatnih pravnih normi i standarda.

Jesu li vrijednosti Evropske unije i naše vrijednosti?

Autorski tekst

Koliko se ljudsko dostojanstvo poštuje teško je reći, ali navešćemo nekoliko primjera koji nam mogu biti odlična ilustracija. U Bosni i Hercegovini se osuđenici za ratne zločine doživljavaju kao heroji i ne samo doživljavaju, nego se vlasti prema njima tako i ponašaju. U Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za 7.191 licem nestalim u ratu.

Autor/ka Srđan Puhalo

Priča o dobrim ljudima

Izvještaj

Od početka ove godine u Bosnu i Hercegovinu je ušlo više od 22.000 migranata i izbjeglica iz Afganistana, Pakistana, Iraka, Irana, Sirije, Alžira, Maroka i drugih zemalja sjeverne Afrike i Azije. Njihov cilj je skoro isključivo EU, mi smo samo jedna od usputnih stanica na njihovom putu u bolju budućnost. Ovo je priča o volonterima koji na sarajevskim ulicama neumorno pomažu nesretnicima koji su se u našoj zemlji našli van zvaničnog sistema pomoći.

Autor/ka Eldina Jašarević

Makedonski referendum - i šta dalje?

Analiza

Sa kakvim se izazovima suočava Makedonija nakon historijskog rerefenduma o promjeni imena

(Tekst je na engleskom jeziku)

Autor/ka Dr. Petar Todorov

Pobjeda izbornog poraza

Analiza

Ukratko, na izborima je pobijedio politički status quo, odnosno snage čiji je direktni interes da se ništa ne mijenja. Napredak znači poštivanje zakona, sistem i red, a to je za njih direktna opasnost.

Autor/ka Zlatko Dizdarević

Pages