100 godina Heinricha Bölla

Bosnian

100 godina Bölla - Ni kolektiv, ni ladica. Čovjek.

Autorski tekst

U znak sjećanja na Heinricha Bölla koji bi 21. decembra proslavio svoj 100. rođendan.

Böll je, bez dvojbe, trajno ostavio pečat u našoj poratnoj Njemačkoj. Pisao je, djelovao, i u Njemačkoj koja je još uvijek trpjela posljedice rata je, on je, što bi se u narodu reklo, radio do iznemoglosti, zalagao se i angažirao.

Autor/ka Marion Kraske