Marion Kraske

Marion Kraske

Direktorica Fondacije Heinrich Böll, ureda u Sarajevu (Bosna i Hercegovina, Makedonija)