Teme

Demokratija

Creator: Hannes Vogel. CC-BY-NC-SA 2.0

Fondacija Heinrich Böll od 1999. godine radi i djeluje u Bosni i Hercegovini. Kao njemačka politička fondacija koja je po svojoj orijentaciji bliska stranci Savez 90/Zeleni zalažemo se za demokratizaciju, očuvanje mira i nenasilnu komunikaciju.

S obzirom da etničku i kulturnu raznolikost smatramo sastavnim dijelom jedne demokratske kulture, posebno nam je stalo do integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i u tom smislu zalažemo se za jačanje vladavine prava i demokratsku participaciju građanki i građana u društveno-političkoj zajednici.

Jačanje civilnog društva, ravnopravno učešće žena u društvenom i političkom životu, suočavanje s bliskom prošlošću i podrška demokratskom političkom dijalogu su neki od naših najvažnijih programskih ciljeva.

više  »

Sjećanja na Prvi svjetski rat i Oktobarsku revoluciju 1917. godine u bivšoj Jugoslaviji

Izvještaj

Stogodišnjica Prvog svjetskog rata podsjetila je balkanska društva, a naročito njihove političke i intelektualne elite, na jedan od najvažnijih svjetskih historijskih događaja. U nekim slučajevima ova je stogodišnjica taj dio historije doslovno otrgla od zaborava. Kratki pregled kulture sjećanja na Prvi svjetski rat i događaje u vezi s njim u nekim balkanskim zemljama može nas dovesti do zaključka da je takav veliki svjetski događaj – s dalekosežnim posljedicama po regiju – zaboravljen, jer druga historija dominira nacionalnim narativima.

Autor/ka Dr. Petar Todorov

Shadow of Memory

Izložba

"Shadow of Memory" izložba ratnih fotografija Rona Haviva nakon Sarajeva postavljena je u Konjicu i Srebrenici

Ekologija

Za nas su ekologija, održivi razvoj, demokratija i ljudska prava neraskidivo povezani. Prije dvadesetak godina su zaštita okoliša, energija, održivi razvoj i klimatske promjene bile predmetom bavljenja ponekog naučnika i aktivista zelenih ili ekoloških pokreta. Danas su upravo te teme izašle iz okvira kojima se bave samo „zeleni demonstranti“ u razvijenim zemljama i postale su nažalost gotovo najveći problem na nacionalnim i svjetskim agendama, postale su duboko političke i ekonomske teme.

Razlog tomu je svakako neadekvatno tretiranje i reduciranje ovih problema na samo stručnu ili samo naučnu razinu, daleko od javnosti i politike. A energija, klimatske promjene i zaštita okoliša nisu samo pitanje struke ili ličnog odnosa prema prirodi, nego su pitanje svijesti i odgovornosti kako pojedinca tako i zajednice. Upravo zbog ovih činjenica nastojimo u Bosni i Hercegovini javno tematizirati problematiku koja nastaje zbog neadekvatnog odnosa prema okolišu, posljedicama klimatskih promjena i energetskim resursima.

više »

Clean Mind, Clean Energy, Clean Air – Filling the Gaps

Analiza

Policy Brief on Green Topics, koji je pripremila Fondacija Heinrich Böll zajedno s vodećim organizacijama civilnog društva iz regiona, ima za cilj skrenuti pažnju na probleme energetske tranzicije i zaštite okoliša u zemljama Zapadnog Balkana, te osigurati utjecaj civilnog društva na Berlinski Proces. Dokument naglašava neke od ključnih problema s kojima se suočavaju zemlje regije u ovim oblastima, te daje preporuke za prevazilaženje postojećeg stanja. (Prilog na engleskom jeziku)

Kruščica – borba za sve nas

Aktivizam

Ovo je priča o ženama iz malog mjesta Kruščica pokraj Viteza, čije su akcije za kratko vrijeme pokrenule značajne društvene promjene u njihovoj zajednici. One su hrabro stale na most i pokušale svojim tijelima spriječiti specijalnu policiju koja je trebalo da omogući „siguran“ prolaz građevinskim strojevima. Policija se stavila na uslugu investitoru, ponašajući se nezakonito i uz upotrebu  prekomjerne sile protiv mještana koji se bore za očuvanje rijeke Kruščice na kojoj je planirana izgradnja dvije mini hidrocentrale, za koju su dozvole pribavljene na sumnjiv način.  

Autor/ka Alma Midžić
Subscribe to RSSPretplatite se na RSS Feed