Zagađenje i zaštita zraka - radionice u školama

Zagađenje i zaštita zraka - radionice u školama

Creator: Green Council. Creative Commons License LogoOva slika je pod Creative Commons License licencom

Green Council uz podršku hbs-a u okviru ArchiKID projekta organizira niz radionica o zagađenju i zaštiti zraka sa učenicima nekoliko osnovnih škola u Kantonu Sarajevo. Projekt je podržalo Vijeće nastavnika Kantona Sarajevo. Radionice se već održavaju u tri osnovne škole: O.Š. “Hamdija Kreševljaković”, O.Š. “Malta” i “Deseta osnovna škola”.

Održat će se ukupno 10 radionica u svakoj školi. Učenici uče na interaktivan i zabavan način o atmosferi, glavnim zagađivačima zraka, te njihovim zdravstvenim posljedicama na ljude, prvenstveno djecu, životinje, biljke i planetu Zemlju. Posebno se uči o načinima kako svaki građanin ili građanka može doprinijeti poboljšanju kvaliteta zraka u našem gradu. Kao jedan od načina poboljšanja kvaliteta zraka u učionicama, u svakoj školi u kojoj će se održavati ove radionice, učenici će izgraditi zeleni zid od biljaka.

ArchiKID Air je pilot projekat ove vrste, te se nadamo da ćemo u budućnosti moći raditi sa školama i učenicima širom Bosne i Hercegovine.