agenda 7: Monetarna reforma kao temelj zelene ekonomije, ljudska prava i zaštita okoliša, te prava i slobode LGBT osoba

agenda 7: Monetarna reforma kao temelj zelene ekonomije, ljudska prava i zaštita okoliša, te prava i slobode LGBT osoba

08 decembar 2013
Heinrich Böll Stiftung
pdf
Datum objavljivanja: 2012
Broj stranica: 9