Solidarity and Strength: the Future of the EU

Solidarity and Strength: the Future of the EU

Evropska Unija se nalazi na prekretnici. S jedne strane, zaduženja su ukazala na potrebu pojačane koordinacije i integracije. S druge strane, nestaje podrška društva za zajedničku solidarnost. No, i pored skepticizma prema daljnjoj centralizaciji političkih odluka, očekivanja prema EU da se suoči sa globalnim izazovima rastu. Postoji svijest o tome da se Evropa mora ujediniti kako bi mogla djelovati kao uređivačka snaga. Odgovor na te izazove mogao bi ležati u jačanju evropske demokratije.

Fondacija Heinrich Böll pozvala je poznate stručnjak/inje da formuliraju koncepte i preporuke za budućnost Evrope. Upravo u ovim vremenima krize i nepovjerenja prema evropskim institucijama potrebna je javna debata o evropskim perspektivama. Ova publikacija nudi poticaje i argumente za ovu debatu.

Download publikacije (PDF, engleski jezik)