Radionica “Jačanje kapaciteta Grupe Energija za učešće u izradi energetskih strategija u BiH”

Radionica “Jačanje kapaciteta Grupe Energija za učešće u izradi energetskih strategija u BiH”

28. i 29. mart 2009. godine, Hotel Park, Vogošća

Na radionici su učestvovali predstavnici 15 udruženja za životnu sredinu, okupljenih u Grupu Energija, koja su do sada uključena u kampanju “Učešće javnosti u izradi energetskih strategija u BiH”. Na radionici predstavnicima udruženja predstavljena je procedura izrade Inicijalnog nacionalnog izvještaja o klimatskim promjenama u BiH, koji se radi uz podršku UNDP-a, a u sklopu obaveza koje je preuzela naša zemlja potpisivanjem Okvirne konvencije o klimatskim promjenama UN-a.

Pored ovoga, predstavljena je i Arhuska konvencija, kojoj je takođe naša zemlja pristupila, a koja predviđa prava i obavezu uključivanja javnosti u donošenje odluka koje imaju uticaj na životnu sredinu-okoliš. Takođe, predstavnik Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo je prenio rezultate projekta Enesansa, pilot projekta energetske efikasnosti na postojećim stambenim objektima u Sarajevu.

Nakon prezentacija predstavnici udruženja su usaglasili ideje za nastavak kampanje, kao i stavove koje će njihov predstavnik iznijeti na Regionalnom energetskom forumu, koji se održava 30-31. marta u Sarajevu, u organizaciji Evropske banke za obnovu i razvoj, Savjeta ministara BiH i Delegacije Evrospke komisije u BiH.

Zaključci i preporuke učesnika radionice:

-         Svjetski stručnjaci upozoravaju da će klimatske promjene, ukoliko se ostvare u svojoj punoj mjeri, promijeniti način života kakav danas poznajemo, sa ekstremnim i nepovratnim uticajima na životnu sredinu. Mjere da se klimatske promjene zaustave trebaju početi da se primjenjuju odmah, jer svaki dan odgađanja njihove primjene povećava opasnost da promjene, neće moći biti zaustavljene. Predstavnici vlasti u BiH moraju da budu svjesni ovih činjenica, te da iskoriste zakonske i finansijske mogućnosti da pruže podršku tehnološkim i praktičnim rješenjima koja imaju prihvatljiv uticaj na klimu.

-         Arhuska konvencija, kojoj je BiH pristupila 2008. godine, obavezuje vlasti na svim nivoima u BiH da pravovremeno i aktivno informišu javnost, te da predstavnike javnosti u što ranijoj fazi uključe u proces donošenja odluka. Stoga zahtjevamo da nadležna ministarstva za energetiku u procesu pripreme za izradu energetskih strategija u BiH što prije ostvare komunikaciju sa predstavnicima udruženja iz Grupe Energija, kao i predstavnike drugih zainteresovanih udruženja i institucija u BiH

-         Neophodno je da daljnji koraci u planiranju razvoja energetskog sektora budu provedeni na način da pravci i prioriteti razvoja energetskog sektora imaju što širu javnu i stručnu podršku, a koji će istovremeno obezbjediti razvoj ekonomije BiH i njenih entiteta na principima održivog razvoja.

Projekat"Učešće javnosti u izradi energetskih strategija u BiH" provodi Centar zaživonu sredinu u saradnji sa Fondacijom Heinrich Boll, Ured za Bosnu i Hercegovinu i Grupom Energija.

Grupa Energija

Za više informacija:

Miodrag Dakić, koordinator kampanje, 051 433 140, miodrag.dakic@czzs.org