Podrška Evropske unije Fondaciji Heinrich Böll u jačanju treće generacije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

Podrška Evropske unije Fondaciji Heinrich Böll u jačanju treće generacije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

February 14, 2011

Sadržaj ove web stranice je urađen uz pomoć Evropske unije. Sadržaj je isključiva odgovornost Fondacije Heinrich Böll i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije

Centar za ekologiju i energiju Tuzla, u saradnji sa Helsinškim komitetom za ljudska prava u BiH i Fondacije Heinrich Böll, od 15. do 17. juna 2011 je u Lukavcu organizirao "Radionicu za jačanje kapaciteta OCD-a" u sklopu projekta kojeg financira Evropska unija pod nazivom "Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH". Na radionici su učestvovale organizacije civilnog društva (OCD) sa prostora Bosne i Hercegovine koje su aktivne na polju okoliša i okolišnih prava. Osnovni cilj ove aktivnosti je uspostavljanje ranih sistema monitoring mehanizama za kontinuirano praćenje i evidentiranje okolišnih problema u okruženju od strane OCD-a, kao i unapređenje njihovih kapaciteta za blagovremeno prepoznavanje okolišnih problema, te sprječavanje nastajanja potencijalnih okolišnih šteta i kršenja okolišnih prava. U toku trodnevne radionice učesnici su imali priliku da se informiraju o raznim načinima vršenja monitoringa u oblasti okoliša. Neke od tema bile su pitanje zdravlja u kontekstu okoliša, monitoring stanja voda, odgovornost funkcioniranja javnih i državnih službi, te prikupljanje informacija, praćenje procesa i djelovanje.

U sklopu radionice također je bila organizirana radna posjeta u "Global Ispat Koksna Industrija Lukavac". Učesnici radionice su razgovarali sa predstavnicima koksne industrije u Lukavcu o njihovim poduzetim i planiranim mjerama u zaštiti okoliša.

U toku dvodnevne radionice, novinarke i novinari su dobili zadatak da, služeći se znanjima koja su stekli u toku radionice, napišu ili izrade članak/prilog o jednom izdvojenom ekološkom problemu. Ovdje se možete informirati o rezultatima ovog radnog zadatka:

 

„Deponije smeća na jezeru Perućac“ (Dejan Petrović, Omladinski informativni centar, udruženje "Prijatelji Srebrenice"): radijski prilog poslušajte ovdje

 

„Zagađenje Vrela Bosne“
(Almina Ganjgo, novinarka BH Radio 1):
radijski prilog poslušajte ovdje

 

 

„Alarmantno zagađenje zraka u Zenici“
(Selma Sarajlić, NIPD Naša riječ Zenica):
ćlanak pročitajte ovdje (pdf, 109 kB, 2 str.)

 

„Zagađenje Prokoškog jezera“ u okviru emisije BHT 1 EUROIMPULS (Zoran Kubura): video prilog pogledajte ovdje

 

_________________________________________________________
Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH - brošura 1. dio

Partnerstvo za više okolišne standarde u BiH - brošura 2. dio
___________________________________________________
Analiza upitnika o stanju životne okoline u BiH (PDF, 173 kB, b/h/s, 7 str.) 15.6.2011

Obavijest za medije od 10.2.2011. (PDF, 937 kB,b/h/s)
____________________________________________________