Početna stranica

Novosti iz oblasti demokratije

Sarajevski otvoreni centar, Forum žena Bratunac, Forma F iz Mostara i Helsinški parlament građana Banja Luka, uz partnersku podršku Fondacije Heinrich Böll Ured za BiH, Ambasade Švicarske u BiH, organizuje promociju knjige „Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku“ u Mostaru (21. oktobra u Hotelu Bristol, Mostarskog bataljona bb, s početkom u 18h), u Bratuncu (23. oktobra u JU Narodna biblioteka u Bratuncu, s početkom u 18h) i u Banja Luci (24. oktobra u Muzičkom paviljonu parka Petar Kočić – Staklenac s početkom u 18h).

9. oktobar 2014 u Historijskom muzeju: Sarajevski otvoreni centar i Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA uz partnersku podršku Fondacije Heinrich Böll Ured za BiH i Ambasade Švicarske u BiH, organizuje izložbu “Moja kuća je i tvoja kuća”.

Više informacija

U Sarajevu je 24. i 25. septembra održana druga regionalna konferencija Prava LGBT osoba na Zapadnom Balkanu: Da li moguć novi pristup? koja je okupila mnoštvo aktivista i aktivistkinja, ali i drugih učesnika/ca: novinara/ki, članova/ica različitih ljudskopravaških organizacija, predstavnika/ca institucija, istraživača/ica, itd. Oni/e su tokom dva dana u okviru nekoliko panela razgovarali/e o stanju ljudskih prava LGBT osoba, i to ne samo u BiH, nego i u zemljama regiona.

Više na temu demokratija

Novosti iz oblasti ekologije

U Banjaluci je 19. septembra 2014. godine po prvi put obilježena globalna manifestacija “parking day”. Na tri sata, osam parking mjesta na glavnom parkingu u centru Banje Luke je pretvoreno u park, a kako bi se dočarao ambijent parka, postavljena je trava, čempresi u saksijama, klupe, stolovi, stolice i tenda. Akcija je zainteresovala mnoge prolaznike i građane, koji su zainteresovano postavljali pitanja o akciji, fotografisali i dijelili pohvale organizatorima akcije i družili se u improviziranom ambijentu parka.

Studentski radio eFM i Fondacija Heinrich Böll vas u trećem ciklusu serijala "Na grani zelenoj"  informiraju o stanju okoliša, ekološkom načinu gradnje, energetskoj transformaciji i organskoj poljoprivredi. Na ovom linku http://www.efm.ba/na-grani-zelenoj-iii možete poslušati radijske emisije i pogledati kratke video-priloge u kojima ćete čuti zanimljive i inovativne ideje i rješenja za ekološku transformaciju

22.09.2014. godine je u Zenici okviru projekta: „Poljoprivreda i ruralni razvoj u službi održivog razvoja„ koju organizuje udruženje „Savjet za zelenu gradnju“ /“Green Council“ uz podršku Fondacije Heinrich Böll, održan konsultativni sastanak koji ima za cilj da podstakne dijalog i zajednički rad javnog i civilnog sektora na analizi dosadašnjih rezultata istraživanja, te da se kroz sinergijsko djelovanje dođe do konstruktivnih rješenja i prijedloga za analizirane strukture u Bosni i Hercegovini.

Više na temu ekologija

Publikacije

Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku

Knjiga skicira ženska udruživanja i individualne napore žena, u prethodnih 100 godina i više, smještajući ih u šire socijalne, pravne, ekonomske i kulturne bh. političke kontekste.

Regionalnom studijom koja je nastala u okviru serijala ''Unlocking the future'' daje se analiza stanja u području poljoprivredne politike u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, te kroz prikaz nekoliko razvijenih scenarija predstavlja argumente za prijelaz na organsku poljoprivredu. Na predstavljanju studije učesnici su se osvrnuli na mogućnosti i poteškoće prijelaza na organsku poljoprivredu u Bosni i Hercegovini, te moguće ekonomske, ekološke i socijalne prednosti takvog zaokreta.

Young Women  in Post-Yugoslav Societies

The project is based on the synergy of scientific interests of two research teams at the Institute for Social Research in Zagreb: the team for cultural and gender research and the team for research of youth.

Izvještavanje medija u 2013. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini

Analiza Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2013. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini, čiji je osnovni cilj predstavljanje medijske slike u 2013. godini kada su LGBT teme u pitanju

Priručnik za osnivanje energetske zadruge

Ako želite saznati koji su koraci za pokretanje energetskih kooperativa ovdje predstavljamo "Priručnik za osnivanje energetskih zadruga" koji je pripremljen i štampan u suradnji Heinrich Böll Stiftunga sa UNDP Uredom za Hrvatsku.

Projekat - LGBT

Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, započela je provedbu projekta koji finansira Evropska unija, pod nazivom “Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba”.

Termini

Trenutno nema termina.