Početna stranica

Autor teksta

Uprkos stalnim obećanjima i na domaćoj sceni i u međunarodnoj zajednici, stvarnih pomaka prema izgradnji ekonomski i politički funkcionalne države nema. Takvu državu domaće političke elite ne žele, a stranci se plaše radikalnih pritisaka i reformi  

Novosti iz oblasti demokratije

Autor teksta

Daytonski sporazum je donio mir na Zapadnom Balkanu. Ali, druga decenija mira donijela je daleko manje napretka nego što se  očekivalo. Prijetnje obnavljanjem sukoba izazivaju strah. 

Piše: Irham Čečo, HBS

Publikacija pod nazivom '50 nijansi bh. politike' objavljena je u okviru aktivnosti na projektu 'Rodna ravnopravnost NIJE samo ženska stvar' kojeg provodi Udruženje INFOHOUSE uz podršku Fondacije Heinrich Böll. Projekat se bavi zagovaranjem većeg učešća žena u radu političkih stranaka i općoj javnosti kako bi se osnažila njihova uloga.

Fondacija CURE je uz podršku Fondacije Heinrich Böll realizirala drugu seriju radionica „Osnaživanje žena za političko djelovanje“ u periodu od 23. do 26.10.2015. u tri bh. opštine: Prozor-Rama, Tešanj, Orašje-Domaljevac.

Ukupno je 55 učesnica aktivno sudjelovalo u radu, a teme o kojima se učilo i raspravljalo bile su:

o Kako predstaviti sebe i svoj politički program kroz medijsko prikazivanje

o Kreiranje političkog imidža za žene u političkim partijama

o Preduslovi za uspjeh u politici

o Osnaživanje i liderstvo žena u političkim partijama

Ono što najsnažnije pogađa mlade žene u zajednici svakako je visoka stopa nezaposlenosti i demotivacija, kao posljedica često neuspješnih pokušaja zapošljavanja ili društveno-političkog angažiranja. Tragom ovih saznanja na radionicama su prezentirani mogući načini i modeli promjene položaja žena i njihovog društveno-političkog potencijala, čime je mnogim učesnicama data i nova motivacija za snažniji angažman u lokalnoj zajednici.

Više na temu demokratija

Novosti iz oblasti ekologije

Globalna potražnja za ugljem još uvijek raste. Ugalj pridonosi klimatskim promjenama više nego bilo koji drugi izvor energije. Njegovo vađenje i spaljivanje uzrokuje nepovratne štete za okoliš i zdravlje ljudi. U 2014. godini ugalj je bio odgovoran za 14,2 giga tone emisije CO2 ili 44% svih energetskih emisija ugljičnog dioksida, te za više od jedne četvrtine svih emisija stakleničkih plinova.

Inicijativa Naš prostor je zajedno sa građanima banjalučkog naselja Borik pokrenula Građansku inicijativu za Borik, a koja je podržana od strane Heinrich Böell Fondacije. Dana 16. novembra u 12.00 časova, Građanska inicijativa za Borik je predala Skupštini grada Banjaluka peticiju sa više od 5000 potpisa, kojom se traži donošenje Odluke o stavljanja van snage prethodna Odluka Skupštine grada Banjaluka o izradi izmjena dijela regulacionog plana stambenog naselja Borik.

Centar za ekologiju i energiju u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll i Gradom Tuzla je 3.11.2015.godine, organizirao okrugli sto koji ima za cilj promociju energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i širenje mreže centralnog grijanja u Tuzli, sa ciljem smanjenja zagađenja zraka i pozitivnog uticaja na klimatske promjene.

Na ovom okruglom stolu je prisustvovalo preko 50 predstavnika ministarstava, lokalne samouprave, biznis sektora, fakulteta, ostalih javnih ustanova i OCD sa područja Tuzlanskog kantona.

Više na temu ekologija

Publikacije

Publikacija pod nazivom '50 nijansi bh. politike' objavljena je u okviru aktivnosti na projektu 'Rodna ravnopravnost NIJE samo ženska stvar' kojeg provodi Udruženje INFOHOUSE uz podršku Fondacije Heinrich Böll. Projekat se bavi zagovaranjem većeg učešća žena u radu političkih stranaka i općoj javnosti kako bi se osnažila njihova uloga.

Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona i Centar za ekologiju i energiju u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll su 7.10.2015. godine održali tematski skup “Odgovor sistema zaštite i spašavanja TK na poplave u 2014. godini“. Na skupu, na kome je prisustvovalo preko 50 predstavnika, federelnih, kantonalnih i općinskih institucija, OCD i medija, prezentiran je dokument „Odgovor sistema zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona na poplave 2014.godine i mjere za poboljšanje stanja“, a o aktuelnim temama vezanim za odgovornost sistema zaštite i spašavanja govorili su uposlenici KUCZ, Agencije za vodno područje rijeke Save i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Knjiga: Živjeti Srebrenicu

Knjiga "Živjeti Srebrenicu" autora Adnana Rondića podijeljena je na tri poglavlja, koja se mogu čitati svako za sebe, ali i u cjelini donose sveobuhvatnu sliku.

Prvo poglavlje je zasnovano na Rondićevom medijskom djelovanju u Srebrenici i u vezi sa Srebrenicom, u kojem iznosi lične priče i iskustva ljudi s kojima se susretao. Drugo poglavlje dublje se fokusira na period počinjenja genocida. Treće poglavlje je sasvim lično i ono pokazuje koliko se autor suštinski posvećuje Srebrenici i koliko je Srebrenica tokom godina postala dio njega.

Analiza programskih dokumenata parlamentarnih stranaka u BiH iz rodne perspektive

U Bosni i Hercegovini žene čine većinu glasačkog tijela i većinu članstva političkih partija, i prema trenutno važećim zakonskim rješenjima žene moraju činiti 40% kandidata na izbornim listama svake stranke.1 Kako u BiH u skoro svim sferama djelovanja postoji procjep između teorije i prakse, tako i u ovom rodno osjetljivom problemu: u propisima jedno rješenje, a u praksi žene su i dalje u potpunosti marginalizirane na političkoj i ekonomskoj sceni. Žene političarke su jednostavno nevidljive.

25. februara 2015. godine predstavljen godišnji izvještaj „Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 2014“ u organizaciji Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, a uz podršku Fondacije Heinrich Boell i Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Projekat - LGBT

Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, započela je provedbu projekta koji finansira Evropska unija, pod nazivom “Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba”.

Termini

Trenutno nema termina.
Grid image
Grid image