Početna stranica

Centar za ekologiju i energiju je u prisustvu medija i predstavnika zainteresiranih institucija i pojedinaca promovirao dokument pod nazivom „Čistim zrakom do smanjenog uticaja na klimu“, koji je izrađen u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu.

Novosti iz oblasti demokratije

Uz podršku Fondacije Heinrich Böll i Ambasade Švicarske u BiH, Sarajevski otvoreni centar (SOC) je zajedno sa Fondacijom CURE uspješno završio rad na izdavanju publikacije "Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku".

Udruženje „Otvori oči“ iz Sarajeva, u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll,  realizira projekat pod nazivom: Studija slučaja: Zakon o zabrani diskriminacije u BiH „O položaju osoba starije životne dobi u Zeničko-dobojskom kantonu“.

U junu 2014. godine monitoring tim organizacije „Otvori oči“ obišao je tri općine Zeničko-dobojskog kantona (Žepče, Olovo, Zavidovići, Maglaj). U ove tri općine održani su sastanci sa 48 relevantnih subjekata iz općinskih vlasti, sudstva, centara za socijalni rad, službi za zapošljavanje i organizacija civilnog društva.

Više o projektu saznajte ovdje

U okviru projekta „Rethink Banja Luka“ koji UG „Oštra nula“ realizira u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll, u toku juna 2014. Godine u Banjoj Luci su realizirane radionice na kojima su učesnice i učesnici mogli naučiti na koji način ponovo ¢oživjeti¢ stare predmete i namještaj ili ponovo upotrijebiti tj. reciklirati materijale.

Više na temu demokratija

Novosti iz oblasti ekologije

Od 7. do 10. jula 2014. organizirana je studijska posjeta Kopenhagenu, Europskoj zelenoj prijestolnici za 2014. godinu. Posjetu su zajednički organizirali uredi Fondacije Heinrich Böll iz Berlina, Praga, Tbilisija, Varšave, Zagreba i Sarajeva. Cilj posjete je bio dalje razvijati stručnost sudionika u području održivog urbanog razvoja. Program je bio usmjeren na smanjenje ispuštanja stakleničkih plinova, proizvodnju održive energije i energijsku efikasnost (posebno u oblasti stanovanja), te mobilnost u gradovima. Razmjena i stjecanje iskustava i novih znanja ostvareno je kroz veliki broj prezentacija, stručnih sastanaka sa kreatorima politika, kao i zaposlenim u javnoj upravi u Kopenhagenu.

Delegacija se sastojala od zaposlenika Fondacije Heinrich Böll, ureda iz Berlina, Praga, Sarajeva, Tbilisija, Varšave i Zagreba, lokalnih političara, urbanih planera, te aktera civilnog društva iz navedenih gradova. Više o iskustvu i zapažanjima sa posjete možete pronaći u narednom tekstu čiji su autori dr. Nasiha Pozder sa Arhitektonskog fakulteta i mr. Boriša Mraović iz nevladine organizacije CRVENA, koji su sudjelovali u ovom studijskom putovanju.

04.06.2014. u Sarajevu održana prezentacija regionalne studije „Zameci promjene: održivom poljoprivredom do prosperiteta za Zapadni Balkan“.

Download studije (pdf, 53,3 MB, engleski jezik)

„Centar za ekologiju i energiju“ je uz podršku Fondacije Heinrich Boll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, 03. aprila 2014. godine u Lukavcu organizirao sastanak mreže OCD koja radi na zaštiti akumulacije Modrac.

Više na temu ekologija

Projekat - LGBT

Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, započela je provedbu projekta koji finansira Evropska unija, pod nazivom “Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba”.